Vizsgálatok Módjai

Az építésgazdaságtan tantárgy keretében megkíséreljük leegyszerűsíteni az egyes intézmények, projektek felmérésének, vizsgálatának folyamatát. Ennek megoldására számos módszert használhatunk, amelyek közül mi az egyszerűen “ABCD” rendszert alkalmaztuk. Ez egy mozaik szó, az egyes betűk egy-egy kompakt átfogóbb vizsgálati módszernek a rövidítései. Így a következőkben a lent olvasható vizsgálatokat futtatjuk le a Kiscelli Múzeum esetében is. Az ABCD rendszer elemei:

A: (audit) helyzetelemzés, történ et, problématérkép, alapadatok, a megfigyelések eredményei, interjúk és vélemények, stb.

B: (benchmark) példák: más intézmények működése, műszaki megoldásai, normák: jogi és műszaki szabályozás, követelmények

C: (koncepció) a megfigyelések alapján felmerülő problémák, hiányosságok, illetve ezek lehetséges szervezési, műszaki és építészeti megoldásai (és ezek nagyságrendi költsége)

D: (fejlesztés) a javaslatokhoz tartozó intézkedési/cselekvési tervek, ütemezés, javaslatok a döntéshozók számára, stb.

Reklámok