(C-D) Koncepció és Fejlesztések

Múzeum fejlesztése

Építészeti fejlesztések a „norvég pályázat” és az éppen folyó munkálatok alapján

A múzeum alaprajza nehezen összeegyeztethető a funkcióval, a kolostor belső terei nehezen alkalmazhatóak kiállító és raktározó funkciókra. Az átalakítási munkálatok nehézkesen kivitelezhetőek, mert az épület műemléki védettség alatt áll. A templomrészt célzó felújítások és renoválások elérték céljukat, egy egyedi atmoszférájú teret hoztak létre melyben még kiaknázatlan lehetőségek rejlenek. A belső raktárak elszórtan találhatóak az épületben alaprajzuk által nehézkesen alkalmazhatóak raktározó funkcióra. Az emeleti alaprajz kiállítótereit és használhatóbbá kívánják tenni. Az irodák felköltöznek az emeletre, ezáltal a lenti kerengő részt szinte teljes mértékben a kiállítás fogja megkapni. A raktárak a középudvar alá kerülnek, ahol létesül egy -1. és egy -2. szint. Az emelet irodákkal bővül és jobban kihasználható kiállítóteret kap. Továbbá a vendéglátóipari egységek is hiányoznak az épületből, de ezen az új tervek változtatni fognak. Létesül majd egy borozó az egyik pincerészben, valamint egy kávézó terasszal. Egy új múzeumshop létrehozásáról is szó esett.

kiscellia

Marketing és installáció-, kiállítás készítéssel foglalkozó, úgynevezett KREATÍV OSZTÁLY létrehozása (a Budapesti Történeti Múzeumon belül)

A Kiscelli Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum jelenleg nem rendelkezik ilyen osztállyal, most egy munkatárs foglalkozik a kiállítás plakátjainak elkészítésével és gyakran külsős grafikust kérnek fel a reklámanyag elkészítésére. Egy esetleges átalakítás (mely már zajlik, de erről később) után célszerű az arculaton is javítani és elengedhetetlen, hogy nagyobb sajtóvisszhangot kapjon az intézmény, de erre sajnos jelenleg nincs keret. A látogatottsági mutatók azt igazolják, hogy fel kellene pörgetni a múzeum reklámozását, hogy az nagyobb figyelemnek örvendjen (persze a rossz közlekedési viszonyok is közrejátszanak ezekben az adatokban).

Névtelen-aasdasdsad

A marketingcsoport létrehozása valószínűleg javítana a bevételeken, de fizetésüket is elő kellene teremteni, mert az önkormányzat csak részben fizeti a múzeumi dolgozókat, a hiányt a múzeumnak kell megtermelnie. Viszont a reklámozással a bérelhető terek híre is megnőne, amik jelenleg az intézmény legnagyobb bevételi forrásai. A templomtér és a pince gyakran rendezvényeknek ad helyet, a templom kedvelt helyszíne hollywoodi filmforgatásoknak is. Ez a potenciál jobban kiaknázható lehetne, ezen osztály segítségével. Perényi igazgató úr elmondta, hogy az installációk és a kiállítások elkészítését (a műtárgykiállítások esetén, melyek komolyabb installációt és tervezést igényelnek) külsős cégek végzik, ez óriási költségekkel jár. Ha be lehetne integrálni a Budapesti Történeti Múzeum szervezetébe ezt a kreatív csoportot, ezek a költségek lecsökkennének és hatékonyabban tudnának működni, mert szerves részét képezik a Budapesti Történeti Múzeumnak. Az új munkatársak belépésével keletkező többletköltségek csökkennek, mert nem kell külsős munkást felfogadni, és a megjósolt bevétel növekedés alapján gazdaságosabb megoldás lehetne.

Ütemezés Tevékenység megnevezése Felelős Érintettek Dokumentáció
1.      hónap Előkészületek
Konkrét feladatkör meghatározása
BTMFelelős vezetők ·        Leendő munkatársak·        Grafikusok/tervezők ·        Megbízási szerződések.·        Feljegyzés
Marketingstratégia kidolgozása a jövőre nézve Projektmenedzsment. ·        Grafikusok/tervezők·        Muzeológusok·        Történészek ·        Marketingstratégia·        Tervek
Arculat kialakítása Marketing szakember ·        Grafikusok/tervezők·        Muzeológusok·        Történészek ·        Vázlatok·        Munkaközi tervek·        Végső terv
Végső arculat Marketing szakember ·        Grafikusok/tervezők·        Muzeológusok·        Történészek ·        Komplett arculat·        honlap
2.      hónap Reklámozás elkezdése
(adott reklámfelületek, BKK metróhálózat stb.)
Marketinges ·        Street team ·        Akciótérkép
3.      hónap Kiállítás létrehozása MuzeológusokTörténészek ·        Tervezők·        Installációépítők ·        Térkép·        Leírások

Szekeres Attila

 

Reklámok