A múzeum története

Az épület

Zichy Miklós portréja

Zichy Miklós portréja

1724-1726 között Zichy Péter kápolnát alapított Óbudán a kiscelli dombon a mariazelli Mária-szobor másolatának elhelyezése céljából. 1733 szeptemberében a hitelesített másolatot át is szállítják ide a Zichy család zsámbéki kastélyából, és később a kegyhely szolgálatára letelepítik a trinitárius rend szerzeteseit, kisvártatva pedig megkezdődik a trinitárius kolostor építése is. Új kolostortemplom is épül, melyet 1749-ben szentelnek fel és 1760-ban a Mária-szobor is átkerült a templom oltárára.

 

 

 

 

 

 

Madonna-szobor

Madonna-szobor

1784-ben II. József feloszlatta a Trinitárius rendet, majd az épületegyüttest átalakították laktanyává az Eszterházy gyalogezred számára (a templomban 4 szintet hoznak létre és visszabontják tornyait). Későbbiekben hadifoglyokat tartottak az épületben, volt katonai ruharaktár, hadikórház és hadastyánok menhelye. 1890-ben a hadikincstár megpróbálja értékesíteni az épületet, ideiglenesen szükséglakásokat alakítanak ki benne.

 

 

 

 

 

 

Max Schmidt

Max Schmidt

1910-ben Max Schmidt bútorgyártó megvásárolja az épületet és kastéllyá alakítja, bútorbemutató termeket alakít ki benne és a templomtérben elhelyezi magángyűjteményét. 1926-ban Schmidt a z épületet és a parkot a fővárosnak akarja adományozni azzal a feltétellel, hogy múzeumot alakítsanak ki benne, de erre a városvezetés nem akar pénzt áldozni, és nem fogadja el.

A múzeum

10_haditanacs

Kastéllyá átépített kolostor

1935-ben Schmidt Miksa meghal. Végrendeletében az ún. Attila-parkot, az épületet, és az abban hátrahagyott műgyűjteményt a fővárosra hagyja azzal a kikötéssel, hogy a parkot a budai gyermekek számára közparkká alakítják, a műkincseit tartalmazó épületet pedig múzeumként nyitják meg a nagyközönség előtt. Budapest főváros közgyűlése elfogadja Schmidt Miksa hagyatékát, de a kiscelli épületet saját gyűjteménye, a Fővárosi Múzeum számára jelöli ki.

 

 

 

Templom boltozatának freskói

Templom boltozatának freskói

1941 során befejeződik a Fővárosi Múzeum Kiscellbe költöztetése, de a világháború kitörése után a gyűjteményt már nem csomagolják ki. Schoen Arnold művészettörténészt bízzák meg a múzeum vezetésével, de a tervezett átépítésre már nem kerül sor. A kiscelli épületegyüttes súlyos sérüléseket szenved Budapest ostromakor: a templom mennyezete beomlik, a Johann Gfall által festett mennyezetfreskók megsemmisülnek.

 

 

 

 

17_romtemplom

Romos templom

1948-ban a helyreállított kolostorépületben megnyílik az első kiscelli várostörténeti kiállítás Budapest 1800 – 1873 közti történetéről és az 1848/49-es forradalomról, és 1951-ben a múzeum állandó várostörténeti kiállítása is.

1952 és 55 között elkészül a kolostorrész műemléki helyreállítása, de a templom továbbra is fedetlen romként áll.

Az 1956-os forradalom alatt három felnőtt és egy csapat gyerek veszi be magát az épületbe. Kilőnek egy teherautó sofőrt az orosz menetoszlopból a Bécsi úton, majd néhány nap után megadják magukat.

 

 

 

 

Modern kiállítótér

Modern kiállítótér

1970-ben a romos templom tetőt kap, raktárként használják, de a jövőben képzőművészeti galériává tervezik alakítani. 1989-ben kiürítik és mindenféle átépítés nélkül kiállítótérként kezdik használni.

Papp Borbála

Reklámok