A gyűjteményről

Bútor- és céhláda gyűjtemény

A Fővárosi Múzeum bútorgyűjteményének létrehozását Bárczy István főpolgármester maga kezdeményezte 1907-ben, egy általa a Réthy Zsigmond-féle régiségkereskedésben kiszemelt Vogel-zongora megvásárlásával. A gyűjtemény az első világháború előtt első sorban az ipartestületek által odaajándékozott céhládákkal gyarapodott. Ebben az időben kezdte gyűjteni a múzeum a 18. század közepétől a 19. század végéig tartó időszakban készített pest-budai álló-, kandalló-, zseb- és utazóórákat, amelyekből ma az ország legjelentősebb gyűjteményét tudhatja magáénak. A bútorok és kályhák módszeres gyűjtésére a két világháború között különös figyelmet fordított a múzeum. Az ekkor lebontott Tabán házaiból értékes 18. századi kályhák kerültek a gyűjteménybe. A Fővárosi Múzeum bútorgyűjtése elsősorban a biedermeier kor emlékeire irányult: számos hiteles pesti asztalosmunka került ekkor a múzeumba, amelyek közül sajnos nem egy a második világháború pusztításának esett áldozatul. A múzeum az 1960-as évek végétől kezdve gyűjti az akár a készítő személye, akár a használat helye szerint a fővároshoz köthető hiteles bútoremlékeket. A Kiscelli Múzeum bútor- és kályhaállományának több mint fele a Schmidt Miksa lakberendezőcég hagyatékából származik. Kiváló minőségű rokokó és neorokokó cserépkályhák mellett különféle történeti stílusok kiváló minőségű kópiáiból és a 20. század elejéről származó szecessziós bútorokból tevődik össze a bútorgyűjtemény ezen része. A Budapesten készített hangszerek gyűjtése az 1960-as évek óta vált rendszeressé a Kiscelli Múzeumban. Kiemelkedő darabokat őriz a gyűjtemény a Stowasser fúvoshangszer-gyártól, Schunda Vencel Jakab cimbalomkészítőtől, Johann Pachl zongorakészítőtől, valamint a Thék Endre bútor- és zongoragyártól.

Támlásszék

szék

Gyűjtemény: Bútor, céhláda, Schmidt-archívum

Kivitelező: Vogel Sebestyén Antal gyára

Állapot: átlagosan jó

Készítés helye: Pest

Anyag: bükkfa, körtefa

Technika: feketére színezett lakkal fényezett

Méretek:

magasság: 93 cm

szélesség: 45,5 cm

mélység: 49,5 cm

Tárgyleírás:

Fenyő alapon feketített körtefa furnérozás és feketére színezett lakkal fényezett. A Rotter Antal pesti szappanfőzőmester lánya, Staffenberger Istvánné stafírungjaként készült bútorok, valamint a Reymeier József budai halászmester számára készített bútordarabok a Vogel-manufaktúrában készültek 1828-1829-ben. Egyedülálló történeti értéküket az adja, hogy nem csak a bútorok egy része (a többség sajnos a II. világháborúban elpusztult), de ezek számlái is fennmaradtak. A szinte díszítetlen, vagy csak aranyozott fejezetekkel, kulcspajzsokkal illetve párkánydíszlécekkel ékesített bútorok az 1820-as évek szűkszavú, szinte szikár biedermeier stílusának tipikus emlékei. Elegánsabb, mert válogatott gyümölcsfa furnérokkal borított bútorokat találunk arisztokrata vagy gazdagabb polgári lakberendezésekben (a Staffenberger- és Reymeier-bútorok feketített körtefa furnérozásúak).

Fiókos kommód

Gyűjtemény: Bútor, céhláda, Schmidt-archívumfiókos komód

Állapot: restaurált

Jelzés: Beégetett GJA [ Graf J. Apponyi ] monogramm és, korona

Jelzés helye: Hátfalon

Anyag: cseresznyefa, fenyőfa

Technika: furnérozott

Tárgyleírás:

Fenyőfa alapon cseresznyefa borítás és tömör cseresznyefa pálcatagok, fiókkihúzó gombok és kulcscímek. A bútor eleganciáját visszafogott díszítése, a felhasznált cseresznye furnér szépsége, és tárgy arányai adják.

 

Cégérgyűjtemény

A cégér egy-egy mesterség, foglalkozás, műhely jelölésére szolgáló jelképes tárgy volt. A legtöbbször a mesterségre, foglalkozásra, műhelyre jellemző készítmény vagy használati tárgy, eszköz (például patkó, kulcs, kesztyű, borbélytányér) kicsinyített mását ábrázoló cégérek Pest-Buda, Óbuda, majd Budapest élénk kereskedelmi és kisipari életének értékes emlékei. Segítségükkel a 19. közepétől egészen az 1980-as évekig jeleníthető meg a város boltjainak és kisipari műhelyeinek tevékenysége. Gyűjteményünk kiemelkedő darabja az egykori Régiposta utca 9. szám alatt működő “Aranykéz” vendégfogadó cégére, a Széna téren üzemelő Fuchs Keresztély-féle dohánykereskedés indiánt ábrázoló fa szoborcégére, a Buda-Újlakon üzemelő “Három Huszár” vendéglő neobarokk cégére, a Váci utcai “Arany Elefánt” fűszerkereskedés cégére, a Kristóf téri “Szent Kristóf” patika cégtáblája, valamint a Fő utcában működő “Vörös rák” fűszerkereskedés cégére.

Szálloda cégér     Aranykéz szálloda cégére

aranykéz

Gyűjtemény: Cégér

Állapot: ép

Anyag: bádog, vas

Technika: kovácsolt

Tárgyleírás:

Az “Arany Kéz Fogadó” Budapesten, az V. kerület Régiposta utca 9. szám alatt működő egyemeletes, manzárdtetős ház volt. Feltehetően a 18. század végén vagy a 19. század elején nyílt meg. Cégére egy kiálló vashorogra függesztett, bearanyozott kar volt. Törzsvendégei közé tartoztak a korabeli színitársulatok tagjai. Az 1840-es években Petőfi Sándornak és barátainak volt a törzshelye, megfordult itt többek között Katona József, Kisfaludy Károly, Vajda János, Vahot Imre. A forradalom után csökkent a forgalma, a századfordulóra a színvonalát is elvesztette. Utolsó tulajdonosai, Lyka Sándor és Lyka István 1914-ben lebontották. A fogadó hangulatát Krúdy Gyula megörökítette az Aranykéz utcai szép napok című művében.

 

Lakatos cégér

Gyűjtemény: Cégérkulcs cégér

Állapot: ép

Készítés helye: Pest-Buda

Anyag: Fa, Vaslemez

Technika: faragott, kovácsolt

Tárgyleírás:

Fekete korong alakú rozettából vöröses színü alsókar nyúlik ki, melyet a csuklónál körives fekete akantuszlevelek fognak közre. A kézfej behajlitott ujjai aranyozott kulcsot tartanak. Az egész tárgy vaslemezből készült, csupán a kulcs szára fa. Más cégérekkel való összehasonlitás alapján megállapitható, hogy a kulcs a lakatosok általánosan használt jelvénye volt Budapesten, a későbbi századokban is. A cégér datálásának helyességét a restauráláskor végzett technológiai vizsgálat is igazolta. Az eredeti színek megállapítására ugyancsak ekkor került sor.

Ezüstgyűjtemény

A gyűjtemény gerincét a 18-19. századi pesti, budai és óbudai céhekben dolgozó mesterek munkái képezik. A gyűjtemény első darabja egy ismeretlen bécsi ötvös által készített cukortartó a 19. század elejéről, Toldy László főlevéltárnok ajándékaként került 1896-ban a főváros múzeumába. 1909-ben kezdődött meg a gyűjtemény tudatos gyarapítása. Ebben az évben 18 tárgyat vásároltak, s ezek közül már 16 pesti és budai ötvös alkotása volt. A szakszerű gyarapítás eredményeként, többek között Szentpéteri József, Pasperger János, Müller György, Laky Károly, Czigler Pál Ferenc, Goszmann György, Giergl Alajos míves használati tárgyai és ékszerei találhatók ebben az együttesben.

Cukortartó

cukortartó

Gyűjtemény: Ezüst

Alkotó: Prandtner, József (Josephus) (1796-) / ezüstműves

Készítés helye: Pest

Jelzés: a talpazat oldalán egymásbafonódó pajzson “PJ”,, Kőszeghy 494., Brestyánszky 301.

Jelzés helye: ugyanott pesti hitelesítőbélyeg 1834-ből, Kőszeghy, 407., Brestyánszky 141.

Anyag: Ezüst, kókuszdió

Tárgyleírás:

Empire és beidermeier stílus keverékével készült tárgy. Talpas cukorszóró, melynek teste kókuszhéjból készült, talpa elliptikus alaprajzú, lépcsőzetes megoldású. A nyakrész sima, díszítetlen. A tartórész alsó felén két oldalt applikált ezüst kagylódísz, felette ezüst szegélypánt, fedelének peremén körbefutó áttört ezüst feékörívek. A gömb alakú csúcsdísz köré áttört mívű ezüst mustra helyezkedik: ornamentális körmezőt nyolc kisebb félkörívű kagylómustra veszi körül, majd négy nagyobb félkörívű mustra, e körül akantuszlevél-motívumok.

 

Cukor- vagy tejszíntartó

cuk

Gyűjtemény: Ezüst

Alkotó: Giergl, Alajos (1793-1868) / ezüstműves

Készítés helye: Pest

Jelzés: kívül az alján elliptikus keretben “A. Giergl”, Kőszeghy, 515., Brestyánszky 250.

Jelzés helye: ugyanott pesti hitelesítőbélyeg 1818-ból, Kőszeghy, 396., Brestyánszky 124.

Anyag: Ezüst

Tárgyleírás:

Három lábon álló, üst alakú test, kissé kihajló peremmel, amelyen körbefutó rovátkolt díszítmény van. Oldala sima, az erősen kifelé hajlított lábak kosszarvú szatírfejekből erednek, ezekkel kapcsolódnak a testhez. Az egyik szatírfej felett henger alakú, belül üres nyúlvány, amelybe egykor a nyél volt illesztve.

  

Kandeláber

Gyűjtemény: Ezüstkandeláb

Alkotó: Goszmann, György (Georg) (1807-)

Készítés helye: Pest

Jelzés: az alsó rész egyik hólyagos díszítményén, Kőszeghy, 543.,

Brestyánszky 255.

Jelzés helye: ugyanott pesti hitelesítőbélyeg 1848-ból, Kőszeghy, 421., Brestyánszky 156.

Anyag: Ezüst

Technika: cizellált, kalapált, poncolt, vésett

Tárgyleírás:

Neobarokk ízlésű, hármas tagolású, rendkívül zsúfoltan díszített kandeláber. Három lófejben végződő lábon áll. A kettéválasztható középső részen három fülkéből egy-egy zsoké, csikós, török lovas ugrat ki (a lovasok a talp alatti dísszel együtt kivehetők). Alatta és felette hólyagos díszítmények váltakoznak kagyló és rece, valamint virágdíszekkel. Az alsó hólyagdíszen BB mongoram felett ötágú korona.

 

Dombormű, Porus király fogságba esése

Gyűjtemény: Ezüst

Alkotó: Szentpéteri, (1781-1862) / ezüstműves

Készítés helye: Pestezüst

Jelzés: nincs, Kőszeghy 508A/b.

Anyag: Ezüst, Fa

Technika: domborított

Tárgyleírás:

Le Brun művéről másolt metszet alapján készült, sokalakos, magasan domborított kompozíciójú dombormű. Felirata: Porus királynak fogságba esése Szentpétery József Rima Szombati születésű készítette Pesten életének 70. dik évében 1850.

 Gyertyatartó-pár

Gyűjtemény: Ezüstgyerty

Alkotó: Laky, Károly / ezüstműves

Készítés helye: Pest

Jelzés: a talp felső oldalán oválisban “LK”, Kőszeghy 526.,, Brestyánszky 267.

Jelzés helye: ugyanott pesti hitelesítőbélyeg 1862-ből, Kőszeghy, 343., Brestyánszky 170.

Anyag: Ezüst

Technika: préselt

Tárgyleírás:

Karélyos peremű, enyhén domború, a talp felett kétszeresen kihasasodó száron kihajló peremű cseppfogó, a talptól a cseppfogóig nyolcosztású bordázattal. Minden második bordasávban a talpon domború rocaille-motívum.

Építészeti Gyűjtemény

Az Építészeti gyűjtemény több műtárgycsoportot foglal magába, legnagyobb egysége a közel 35 000 darabból álló, budapesti vonatkozású építészeti tervgyűjtemény. Legkorábbi darabjai a 18. század végéről származnak, de a tervek nagy része 19. századi épületterv, mint az Operaház, a Mátyás templom és a Halászbástya vagy a budai Királyi Palota tervlapjai. A tervgyűjtemény jelentős elemei az építész hagyatékok, például Árkay Aladár és Bertalan, Györgyi Dénes, Gerlóczy Gedeon művei. A tervek mellett épületelemeket (épületrácsokat, kőtagozatokat) is őriz a gyűjtemény, de az Építészeti gyűjteményhez tartoznak az épülettégla-, a határkő- és sírkőgyűjtemények, az utcatáblák és az emléktáblák is.

Lipótvárosi plébániatemplom (Szt. István bazilika) távlati képe – Leopoldkirche in Pesth/ nach dem Bauplane des H. Architekten J. Hild. / Perlasca sc. /

Gyűjtemény: Építészetibazi

Alkotó: Hild, József

Állapot: ép

Jelzés: b. l.: 26. / JB. 6951/R., Hátoldalán felirat b. f.: B 769/49, középen BUDAPEST, SZÉKESFŐVÁROS TÖRTÉNETI, MÚZEUMA ovális pecsétje és a leltári szám, alatta a, FŐVÁROSI KÖNYVTÁR BUDAPEST, szögletes pecsétje

Anyag: papír

Technika: acélmetszet

Fényképgyűjtemény

A múzeum egyik legismertebb, számszerűen legnagyobb, mintegy 200 ezer műtárgyat őrző gyűjteménye a Fényképgyűjtemény. A gyűjtemény profilját meghatározó, topografikus elv alapján rendezett város- és utcaképek az 1860-as évektől kezdve dokumentálják Budapest fejlődését, városképének változásait. A képek az egyes korszakok legnevesebb fővárosi fényképészeinek (Klösz György, Erdélyi Mór, Weinwurm Antal, Müllner János, Balogh Rudolf, Seidner Zoltán, Szőllősy Kálmán, Szendrő István) alkotásai. A képek rendkívül változatos témájúak, éppúgy bemutatják a 19. század végén a régi belváros átalakítását, mint a 20. század első évtizedeinek városépítési programjait, és képet adnak olyan eltűnt városrészekről, mint a Tabán vagy a régi Óbuda. Klösz György fotográfiái közül ki kell emelni azt a mintegy 1200 darab üvegnegatívból álló együttest, amelyet a Klösz-család nyomdájának utóda, az Offset nyomda adott át a múzeumnak. Több tízezer fényképnegatívot tartalmaz az egykori Budapesti Városépítési Tervező Vállalat (BUVÁTI) fényképarchívumának anyaga. Az utcaképek és építészeti fotók többek között az 1956 utáni újjáépítés és az ezt követő városrendezés előtti Budapest utcáit, tereit ábrázolják. A városképek mellett már 1900-as évek elejétől megindult a fővárosi vonatkozású eseményekről készült fényképek gyűjtése is.

A József körút és Erzsébet körút találkozása, a Népszínház (későbbi Nemzeti Színház) épületével

Gyűjtemény: Fényképfotó1

Alkotó: Erdélyi, Mór (1866-1934) / fényképész

Kivitelező: Műterem, Budapest, Ujvilág u. 2.

Állapot: ép

Készítés helye: Budapest

A Váci körút (Bajcsy Zsilinszky út) a Szent István-bazilikával

Gyűjtemény: Fényképváci

Alkotó: Erdélyi, Mór (1866-1934) / fényképész

Kivitelező: Műterem, Budapest, Ujvilág u. 2.

Állapot: ép

Készítés helye: Budapest, Belváros

Játékgyűjtemény

A gyűjtemény kialakítása az 1980-as években indult meg és a szisztematikus gyűjtés eredményeként már országosan elismert helye van a történeti kisgyűjtemények sorában. Gyűjtési koncepcióját tekintve a játéktörténeti szempontok figyelembe vételével elsősorban az életmódtörténeti anyagot egészíti ki a gyermek nézőpontjából. A tárgyegyüttesen belül kiemelt értéket képvisel a porcelánfejű babagyűjtemény Anna Margit hagyatékából, valamint a különböző budapesti családok tulajdonából származó fiú és leány játékok is. A különböző korszakból származó játékok magukon viselik az adott történeti és társadalmi környezet stílusjegyeit, s ezért különleges kultúrtörténeti értékkel bírnak. A gyűjteményben babák és mackók, állat figurák, bababútorok és edények, építő-, oktató- és ügyességi játékok, járművek, sportszerek, kirakós és társas játékok, lemezjátékok és vasutak, valamint mese- és ifjúsági könyvek is találhatók. A gyűjtemény egyik legöregebb darabja egy az 1880-as évekből származó Laterna Magica.

Mackó

Gyűjtemény: Játékmedv

Anyag: szőrme, textíl

Tárgyleírás:

Arányos testű, eredetileg világos sárga szőrme mackó afrikkal tömve. Barna gombszemekkel. Orra, szája és karmai fekete fonallal, kézzel varrottak. Talpai és mancsai eredetileg rózsaszín textíliából készültek. Ruházata: piros kertésznadrág, fehér ing, lila pelenkaöltéssel szegve.

Állat figura, bárány

Gyűjtemény: Játébárk

Állapot: ép

Anyag: Fa

Tárgyleírás:

Fa lapon álló, lombfűrésszel kivágott, festett, egydimenziós bárányka

Műszaki gyűjtemény

A műszaki gyűjtemény több gyűjteményi részre bontható. Jelentősebb gyűjteményi egységek a fegyver-, a Ganz, valamint az ipari gyűjtemény. A kisebb tárgyegységek közé tartoznak a mezőgazdasági, híradástechnikai, film és fotóeszközök, az orvosi műszerek, a különböző mérőeszközök, kéziszerszámok. A gyűjtemény számos érdekes tárgyat őriz. Ilyen például a Zipernovszky Károly, Déri Miksa és Bláthy Ottó szabadalma alapján 1885-ben készült transzformátor. A nyomdatörténet értékes darabja az a Columbia típusú nyomdagép, amellyel az 1848-as forradalom során a Landerer és Heckenast nyomdában a Nemzeti dalt és a 12 pontot nyomtatták. A Műszaki gyűjtemény őrzi Clark Ádam távcsövét, amelyet a Lánchíd építésekor használt, továbbá a Johann Nusspicker által a régi pesti városháza számára készített harangot.

Gramofon

Gyűjtemény: Műszakigra

Állapot: ép

Anyag: bádog, Fa, fém

Tárgyleírás:

Fadobozos, nagytölcséres, DEUTSCHE GRAMOFON AKTIENGESELLSCHAFFT BERLIN kiadású, membránja EXHIBITION MADE IN USA PATENT

Néprajzi

A Kiscelli Múzeum egyik legfiatalabb gyűjteménye a néprajzi. Kialakítása 1971-ben kezdődött, elsősorban a régi Óbuda átépítéséhez kapcsolódva, az egykori parasztpolgári kultúra és életmód dokumentálása, illetve tárgyi emlékeinek megmentése céljából. Ezzel párhuzamosan klasszikus értelemben vett néprajzi tárgyak gyűjtésére került sor, melynek során számos használatát vagy szerkezetét tekintve érdekes tárgy került a gyűjteménybe. Így például a hat méter hosszú és három méter magas, Óbudáról származó szőlőprés vagy egy “kivetkőző”, azaz népviseletét modern ruházattal felcserélő rákospalotai asszony öltözetei. Önálló gyűjteményt alkotnak különböző kismesterségek szerszámai és műhelyberendezései. Az asztalosságtól a művirág készítésig sokféle, összesen harminckét iparág több-kevesebb eszköze található múzeumunkban.

 Tál

Gyűjtemény: Néprajzi és kisiparitál

Anyag: cserép

Tárgyleírás:

Írókával és ecsettel díszített. Törtfehér mázas. Díszítése sötétbarna, vörös és zöld. Peremén 2 és 4 sötétbarna, írókával rajzolt csík között körbefutó, szimmetrikus, geometrikus és pöttyözött zöld-piros, írókával kontúrozott minta. Közepén szívből kinövő, elágazó aszimmetrikus növénymotívum. Restaurált, kiegészített, valószínűleg régészeti lelet.

 

Butélia

Gyűjtemény: butNéprajzi és kisipari

Állapot: ép

Jelzés: “VÉKONY” és “H. M. V. “

Anyag: cserép

Tárgyleírás:

Világoszöld mázú, élein legömbölyített hasáb alakú cserép butélia. Keskenyebb oldalain és a vállán mélyített levélfüzérdísz. Szélesebb oldalain 9 illetve 10 soros vésett felirat: “szép butélia az én nevem…” és “Ugy becsülnek engem e gyarló világba…” kezdettel. Fenekén évszám: 1940. Dugója nincs.

Plakátgyűjtemény

A gyűjtemény mintegy tízezer tételből áll, jelentős részét az egykori Budapest Székesfővárosi Hirdető Vállalattól származó anyag alkotja. A plakátgyűjtemény egyedülálló képet ad a 20. századi Budapest történetéről. Bepillantást nyerhetünk a “boldog békeidők” sportéletébe, színházainak világába. Végigkísérhetjük a két világháború közötti időszak magyar filmsikereinek születését, az első világháborús propagandához, a Tanácsköztársasághoz, majd a trianoni békeszerződést kísérő tiltakozáshullámhoz kapcsolódó plakátokon keresztül pedig a politikai plakát műfajának létrejöttét is. A kultúra és a politika kettősége végigvonul a gyűjteményen a század elejétől egészen a rendszerváltozásig. Idővel a szöveg mellett a képek szerepe egyre fontosabb lett és a század minden művészeti irányzata feltűnik a műveken az avantgárd újítástól a hiperrealizmusig. Különösen értékesek az 1914 előtti plakátok, valamint az ismert festők és grafikusok; Rippl-Rónai József, Vaszary János, Tornai József, Faragó Géza, Márk Lajos, Biró Mihály és Bortnyik Sándor; által készített plakátok.

Felhívás az alkoalkoholholtilalom betartására

Gyűjtemény: Plakát

Kivitelező: Kultúra Lith. Műintézet

Anyag: papír

Technika: nyomtatott

 

 

Táncrendgyűjtemény

A táncvigalmakon megjelenő hölgyek egyik fontos báli kelléke volt a táncrend, amelyben a gavallérok jó előre aláírásukkal foglalták le választottjuk egy-egy táncát: a négyest, a keringőt vagy a csárdást. Az évadnyitó bált évtizedeken át a jogászok szervezték. Rangos eseménynek számítottak a katonai tiszti kaszinók, a különféle szakmai körök, szervezetek, ipartestületek táncvigalmai. Külsejükben magukon hordozzák az igényes kivitel és megmunkálás magától értetődő szükségességét. A táncrendek a 19. század végétől már külső formájukban is kifejezték a rendező fél mibenlétét. A hajósok kis csónakkal, a korcsolyázók a téli sportok eszközeivel díszítették a táncrendet. Étvágygerjesztően szellemesek a cukrászbálok évről évre változó táncrendjei, amelyekhez báli ajándékként hol parányi habüst és habverő, hol apró sodrófa kapcsolódik.

 

D.F.E. táncestélyetulip

Gyűjtemény: Táncrend

Jelzés: D. j. k.

Anyag: Fa, papír

Tárgyleírás:

Állótéglány alakú, fa lapocska, rajta faragott tulipán. Hátlapját a fával azonos színű papírral vonták be és erre nyomtatták a táncrendet, a bál nevét és időpontját. Barnás, sodort zsinóron 3 db miniatűr kártyalap lóg róla.

táncÖregcserkész Bál

Gyűjtemény: Táncrend

Állapot: ép

Anyag: papír

Tárgyleírás:

Téglalap alakú, fehér színű kartonlapon árnykép stílusú táncoló, cserkészruhás pár, alatta “TÁNCREND KEG. ÖREGCSERKÉSZEK 1924. II. 3.” felirat.

 

Térkép, kézirat és nyomtatványtár

A gyűjteményben található látványos helyszínrajzok, áttekintő térképek és felmérések Budapest városfejlődésének szakaszait mutatják be. A térképállomány jelentős része szép rajzolatú, egyedi kéziratos térkép. A 18. századból származó határtérképek Pest, Buda és Óbuda területének változásait ábrázolják. A gyűjteményben található a legrégebbi ismert Pest térkép a 18. század elejéről. A gyűjtemény nagyobbik része nyomtatott térképekből áll. Ilyen például Carl Vasquez gróf Pest-Budát ábrázoló színes keretképes térképsorozata 1837-ből vagy Lipszky János négyszelvényes Pest-Buda-Óbuda térképe 1810-ből. A Kézirattárba ritkán kerül nagyobb, összefüggő dokumentumcsoport. Kiemelendő azonban a pesti, budai és óbudai céhek iratanyaga, amely a 20. század elején került a múzeumba. Érdekes ipartörténeti forrást jelentenek a Mazzucato-Roscogni-féle selyemgyár működésére vonatkozó iratok. A Kézirattár ugyanakkor olyan, kevéssé ismert egységeket is tartalmaz, mint például Széchenyi István levelezésének egy része. A nyomtatványtár legrégebbi darabja az 1492-ből származó Schedel-krónika. Jelentős az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nyomtatványanyaga, valamint a játékkártya-gyűjtemény. Érdekes társadalomtörténeti forrást képvisel a Janny Gyula orvosprofesszor és családja által használt házikönyvtár.

 

 

 

Pest térképe

Gyűjtemény: Térkép, kézirat és nyomtatványtésrk

Alkotó: Vasquez, Carlo Pono / térképész

Készítés helye: Pest-Buda

Anyag: papír

Technika: színezett nyomat

Tárgyleírás:

Épületek alaprajza, főbb épületek névvel; háztömbök, Pesten saroktelekszámok, Budán telekszámok; főbb utcanevek. Keretképek nélkül.

 

A budai vár ostromtérképe (fakszimile) – Budavár bevétele 1686-ban.

Pianta della real citta e fortezza di Buda capitale …

Gyűjtemény: Térkép, kézirat és nyomtatvány

Alkotó: de Rossi, Giovanni Giacomo (1627-1691) / kiadótérk

Weinwurm, Antal / fakszimile

Kivitelező: Magyar Királyi Államnyomda

Készítés helye: Budapest

Anyag: papír

Technika: litográfia

Tárgyleírás:

Sáncgyűrű, csapatok állása, táborok, parancsnokok neve, ágyúk, ágyúlövés. Hajóhíd, hegyrajz. Az eredeti térkép Rossi, Giovanni Giacomo de: Il teatro della guerra contro il turco (Róma, 1687) c. művének melléklete.

 Textil- és zászlógyűjtemény

 A textilgyűjtemény több mint háromezer, elsősorban a 19-20. századból származó viseletet, divatkelléket és lakástextíliát őriz, amelyek a főváros lakóinak hétköznapjaiba és ünnepeibe engednek bepillantást. A legrégebbi tárgyunk egy 18. század végi női díszruha derék, a legújabbak a MADOK kortárs gyűjteménygyarapítási projekt részeként megszerzett darabok: Abodi Dóra 2010-es tavasz-nyári kollekciójának egy ruhája a hozzá tartozó táskával, valamint Konsánszky Dóra és az Artista táskái szintén 2010-ből. Az elmúlt évtizedben különös hangsúlyt fektettünk a Budapesthez köthető, 1945 utáni műtárgycsoportok felkutatására és begyűjtésére, valamint a kortárs textilek gyűjtésére. Így a mindennapok tömegkonfekciójától (például a Május 1. Elegant Ruhagyár vagy a Vörös Október Ruhagyár kabátjai) az egyedi kisipari technológiával készült műtárgyakon át egészen a szocialista időszak kiemelkedő ruhatervezőinek (többek között Ökrös Zsuzsa, Záhonyi Lujza, Mészáros Éva) hagyatékáig őrzünk alkotásokat.

Értékes gyűjtemény-együttest képeznek Blaha Lujza jelmezei, kellékei, a Lyka Lepora család biedermeier öltözetei és kiegészítői, az 1930-as évek magyaros ruhamozgalmának vezéralakja, Tüdős Klára által tervezett öltözetek, valamint Farnadi Ilonka ugyanezen időszakban készült ruhatervei. A zászlógyűjtemény legértékesebb tárgyai a 18-19. században készült céhzászlók, melyek az ország második legnagyobb céhzászló-együttesét alkotják. Ezenkívül ipartestületi zászlók, nemzetőrségi és hadizászlók, egyleti, egyházi és pártzászlók, koronázási zászlók, valamint az amerikai emigránsok néhány ajándék-zászlója gazdagítják a kollekciót.

Legyező

Gyűjtemény: Textil és zászló

Állapot: éplegy

Készítés ideje: 1880-as évek

Anyag: aranyozott fa, fémgyűrű, selyem düsessz

Technika: kézi hímzés, kézzel festett, kézzel vésett

Tárgyleírás:

Fekete selyem düsessz, arany és színes láncöltéses hímzés, selyem rátét. A legyező borító felső ívén világoskék és rózsaszínű stilizált (nefelejcsszerű) virágfűzér díszítés. Vésett, aranyozott fekete fa küllők (historizáló növényi ornamentika), fém gyűrű és selyem bojt.

Női ruhaderék

Gyűjtemény: Textil és zászlóruh

Készítés ideje: 1908-1910 körül

Tárgyleírás:

Anyaga: krémszínű szövet, zubbonyszerűen buggyosan szabott. Magasnyakú, merevített tüll nyakpánttal. Ujja japán szabású, bő, könyökig érő, belőle mintás tüllből készült szűk ál ujj lóg kis, szélén szegőzéssel és gyöngyhimzéssel pótolva. Ujjon és az elején, valamint a hátán külön szabott madeirás csipkés dísz – kézi, középen kötött cérnacsipke dísz. A betét szélén horgolt bojtok. Csukás hátul, 11 kapoccsal a krémszínű selyembélés, a madeirarésznél patenttal és egy kapoccsal. Nyakpántot hátul 2 patent és 4 kapocs zárja. Délutáni látogatóruha, polgári viselet.

Üveg-, kerámia és porcelángyűjemény

A gyűjtemény a fővárosi üveg- és kerámiaművészet sajátos keresztmetszete. A tárgyak sora az 1785-ben létesült első budai kerámiagyár termékeitől kezdődően – jellemző alkotásokon át – az 1970-es évekig terjed. A Kuny Domokos gyárából kikerült majolika és “finom kőedények”, “márványfajanszok” hű tükrei a kor – 18-19. század fordulója – hazai technikai és művészi színvonalának. A lassan induló magyar üvegipar ellenében sikeresebbek az osztrák és cseh kezdeményezések. Csak az 1820-as években cseh területről Pest-Budára érkezett Piesche József tehetsége tudja ellensúlyozni a külhoni technikai fölényt. Alkotásainak néhány érdekes darabját őrizzük. A színes, zománcfestésű városképes üvegpoharak is ekkortájt váltak divatossá. A bécsi gyártmányokat pest-budai városképekkel díszítik.

A képek metszetek alapján készültek, s így e tárgyak egyben értékes kortüneti források. Hasonló jellegűek a 19. század első felében készült bécsi, ún. Alt-Wien porcelán csészék is, melyeket pest-budai városképekkel díszítettek. A 19. század második felében, Budapest nagyléptékű fejlődésével párhuzamosan, a tárgykultúra is gazdagodik, s alapot teremt az üveg- és kerámiaipar tömegtermeléssé válásához. Gyűjteményünkben több, különleges szépségű díszkerámia is található, melyek Fischer Ignác, majd – 1890-1910 között – Fischer Emil gyárában készültek. A pécsi Zsolnay-gyár virágkorát néhány szép díszkerámia őrzi.

Dísztál, korongolt

tálllGyűjtemény: Üveg, kerámia és porcelán

Alkotó: Gorka, Géza

Állapot: ép

Jelzés: Gorka Géza

Anyag: kerámia

Technika: korongolt

Tárgyleírás:

Széles peremű, lapos fali dísztál, szarvas, madár, hal, kakas és növényi motívumokkal. Szürkésfehér alapon szürkéskék, zöld minta, korongol

Padlóváza

Gyűjtemény: Üveg, kerámia és porcelánváz

Alkotó: Fischer, Ignác

Állapot: ép

Jelzés: FISCHER J BUDAPEST

Jelzés helye: fenekén oroszlános címer alatt

Anyag:keménycserép

Tárgyleírás:

Kobaltkék alapon aranyozott neorokokó díszítéssel.

Teste ovális, homorúan lapított, két oldalán világos tónusú, festett kép:

  1. / Mezőn ülő, illetve fekvő parasztpár idilli képe.
  2. / Pipacs- és búzacsokor.

Az előbbit széles aranymustra, utóbbit arany levélfűzér kereteli. Vállához keskeny, hosszú nyak, illetve aranyozott, áttört két fül csatlakozik. Kis talpa elliptikus, aranyozott peremmel. Jelzet, fenekén barna festésű gyári jel: oroszlános címer alatt FISCHER J BUDAPEST.

Vegyes életmód gyűjtemény

A gyűjtemény egy közel 3800 tárgyból álló anyagcsoportot takar. A Vegyes Életmód gyűjteménybe került többek között az értékes pipagyűjtemény, a kegytárgyak és szentképek, az apácamunkák, az első és második világháborús katonai emléktárgyak, a patika edények és kellékek, valamint egyéb, Budapest történetéhez szorosan kapcsolódó emléktárgyak. Utóbbiak közül kiemelkedő az a díszoklevéltartó tok, melyet Bachruch Károly ékszerész és ezüstműves műhelyében készíttetett a főváros I. Ferenc József uralkodásának 50. évfordulójára. Az 1970-es évektől új gyűjtési szempont, a városi életmód reprezentálása került előtérbe. A városi háztartások mindennapjainak a bemutatását szolgálják a különféle konyhai eszközök, edények és háztartási kellékek. Az elmúlt évszázad csomagoláskultúrájába pillanthatunk be a budapesti kereskedőcégek és gyógyszertárak dobozain, csomagolóanyagain keresztül. Külön gyűjteményrészt alkotnak a higiéniával, tisztálkodással kapcsolatos tárgyaink, mint például a fürdőkádak, szappanok, borotvák, borotvaszappanok, pengék és élezők, pipere eszközök, tükrök, WC-ék, bidék, úti piperebőröndök, valamint a Jungfer Gyula által 1880 körül készített kovácsoltvas mosdóállvány.

Bőrönd, pipere, tartozékokkal

Gyűjtemény: Vegyes életmód

Tárgyleírás:bőrönd

Krokodilbőrös barna necesseire bőrönd ezüstfedelű üveg tégelyekkel, ezüstfoglalatú tükörrel, kefékkel, barna bőrből készült irattárcákkal és manikűrkészlettel (összesen 29 db tárgy a bőrönddel együtt). Cedeborg Dagmár, Pekáry Istvánné (1903-1987), újságíró, divattudósító a Színházi Élet című lapnál) tulajdona volt. Pekáry István festőművész Kralovánszky Mária apai nagyanyjának a testvére volt, édesanyja, Olívia Cedeborg svéd volt, a bőrönd eredetileg, az ő tulajdonát képezte.

Fűszeres doboz, fém

Gyűjteménpapriky: Vegyes életmód

Jelzés: Kalocsavidéki Fűszerpaprikaipari Vállalat Kalocsa,, Alkotmány u. 52.

Anyag: fém

Tárgyleírás:

Négyzetalapú hasáb formájú, nyitható fedelű, fémből készült doboz. Színes kalocsai mintákkal díszítették. Jobb oldalon kalocsai népviseletve öltözött nő képe látható, amint éppen bográcsban főz. A bal oldalon nemzeti színű szalaggal átkötött fűszerpaprika képe látható. A szalagon felirat “Államilag ellenőrzött PAPRIKA” A doboz elejének felirata: “Kalocsai Magyar Különleges Paprika”. Hátoldalán “Kalocsavidéki Fűszerpaprikaipari Vállalat Kalocsa, Alkotmány u. 52.” felirat olvasható.

Kocsi Anett